What Igbo Bible (Akwukwọ nsọ) Says Today

Anyi ahụwo ebube Ya, bu ebube nke Otu nwa-nwoke amụrụ nani Ya natara n’aka Nna-ya, O juputara n’amara na ezi-okwu. Jon 1:14

Translation: We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the father, full of grace and truth. John 1:14

Igụwo akwukwọ nsọ gi taa?

Category: 

Add new comment